Regulamin monitoringu wizyjnego

wpis w: RODO | 0

Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego zwanego dalej „monitoringiem” wewnątrz oraz wokół garaży Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zamówienie publiczne – Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rutki – Kossaki

wpis w: Aktualności | 0

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych … Continued