Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa oleju napędowego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach

wpis w: Aktualności | 0

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa oleju napędowego (ON) ) w okresie od 1 stycznia 2022
r. do 31 grudnia 2022 r. dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rutkach –
Kossakach polegająca . Zamawiający szacuje, że przez okres ten zakupi około 50 000 litrów
oleju napędowego

Postępowanie prowadzone jest pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/552764