Jakość wody przeznaczonej do picia

wpis w: Jakość wody | 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu Rutki-Kossaki w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 30.04.2024 r. w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach stwierdza przydatność wody do spożycia .

Kontrola jakości wody

wpis w: Jakość wody | 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej: z wodociągu sieciowego Rutki-Kossaki w ramach kontroli wewnętrzenej w dniach 04.02.2022 r. w SUW oraz w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach– stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu … Continued