Kontrola jakości wody

wpis w: Jakość wody | 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej: z wodociągu sieciowego Rutki-Kossaki w ramach kontroli wewnętrzenej w dniach 04.02.2022 r. w SUW oraz w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach– stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu … Continued