Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin”.

wpis w: Aktualności | 0
Data wydania2021-10-06
Tytuł„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin”
Typ ZamówieniaZamówienie sektorowe do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych
NR ZamówieniaDGW-Ś/ZP.2.2021
KategoriaUsługi
Status PostępowaniaW trakcie
Termin składania ofert2021-10-13 do godz. 09:00

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi zadania pn. wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin”, która stanowi część projektu (operacji) pod nazwą „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rutki-Kossaki” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zamawiający udziela odpowiedzi w załączniku poniżej

Pliki do pobrania: