Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Rutkach – Kossakach

ul. Młynarska 3
18 – 312 Rutki – Kossaki

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000809411

NIP 7231637646, Regon 384484227, kapitał zakładowy 1 270 000,00 zł               

www.zgkrutki.pl, e-mail: biuro@zgkrutki.pl, tel.86 22 450 51

Wykaz adresów e-mail do działów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Prezes
Grzegorz Gołaszewski
prezes@zgkrutki.pl
Kierownik Działu Technicznego
Krzysztof Mateuszczyk
mateuszczyk@zgkrutki.pl
Kierownik Działu ds. gospodarki wodno-ściekowej
Grzegorz Gołaszewski
ggolaszewski@zgkrutki.pl
Dział ds. rozliczeń i księgowości
Joanna Grodzka
jgrodzka@zgkrutki.pl
Główna księgowa
Joanna Szymańska
j.szymanska@zgkrutki.pl
Anna Trzaskaanna.trzaska@zgkrutki.pl
Dział administracji
Aneta Kossakowska
a.kossakowska@zgkrutki.pl