Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Młynarska 3
18-312 Rutki-Kossak

Tel.:86 22 45 051
E-mail: biuro@zgkrutki.pl

NIP: 7231637646
REGON: 384484227
KRS: 0000809411

Wykaz adresów e-mail do działów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Prezes
Grzegorz Gołaszewski
prezes@zgkrutki.pl
Kierownik Działu Technicznego
Krzysztof Mateuszczyk
mateuszczyk@zgkrutki.pl
Kierownik Działu ds. gospodarki wodno-ściekowej
Grzegorz Gołaszewski
ggolaszewski@zgkrutki.pl
Dział ds. rozliczeń i księgowości
Joanna Grodzka
jgrodzka@zgkrutki.pl
Główna księgowa
Joanna Szymańska
j.szymanska@zgkrutki.pl
Anna Trzaskaanna.trzaska@zgkrutki.pl
Dział administracji
Aneta Kossakowska
a.kossakowska@zgkrutki.pl