Jakość wody przeznaczonej do picia

wpis w: Jakość wody | 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu Rutki-Kossaki w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 30.04.2024 r. w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach stwierdza przydatność wody do spożycia .

Zaproszenie do współpracy

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rutki!

            Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości, który gromadzi nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rutki. Ponadto właściciel takiej nieruchomości ma obowiązek gromadzić dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za te usługi.

Dostawa oleju napędowego oraz benzyny w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rutkach – Kossakach

Data ogłoszenia 28.11.2022 Tytuł Dostawa oleju napędowego oraz benzyny w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rutkach – Kossakach Tryb Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 … Continued