Przerwy w dostawie wody

wpis w: Aktualności | 0

W związku z brakiem energii elektrycznej w miejscowości Szlasy-Lipno w dniu dzisiejszym wystąpią braki wody w miejscowościach korzystających ze stacji uzdatniania wody Szlasy-Lipno. Możliwe braki do godz. 15:00 Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwy w dostawie wody

wpis w: Aktualności | 0

W związku z prowadzonymi pracami budowy sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka informujemy, że w godzinach  9:00 – 14:00 dnia 24.09.2021 .

Regulamin monitoringu wizyjnego

wpis w: RODO | 0

Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego zwanego dalej „monitoringiem” wewnątrz oraz wokół garaży Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zamówienie publiczne – Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rutki – Kossaki

wpis w: Aktualności | 0

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych … Continued

Skip to content