Dostawa oleju napędowego oraz benzyny w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rutkach – Kossakach

Data ogłoszenia 28.11.2022 Tytuł Dostawa oleju napędowego oraz benzyny w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rutkach – Kossakach Tryb Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 … Continued

Zapytanie ofertowe

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ceny na sprzedaż paliwa płynnego, tj. oleju napędowego