Jakość wody przeznaczonej do picia

wpis w: Jakość wody | 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu Rutki-Kossaki w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 30.04.2024 r. w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach stwierdza przydatność wody do spożycia .

Treść orzeczeń: