Jakość wody przeznaczonej do picia

wpis w: Jakość wody | 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu Rutki-Kossaki w ramach nadzoru sanitarnego 05.06.2024r. w SUW Szlasy-Lipno oraz w SUW Rutki-Kossaki stwierdza przydatność wody do spożycia