Projekt ekologiczny Posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady-przykłady dobrych praktyk w Gminie Rutki

wpis w: Aktualności | 0

Zadanie: „Posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady-przykłady dobrych praktyk w Gminie Rutki”, zrealizowane zostało z „PROGRAMU REGIONALNEGO WSPARCIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ” NA ROK 2023, część 2) FUNDUSZ EKOLOGII z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Beneficjentem projektu jest Gmina Rutki, działania projektowe były realizowane w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach. Kwota otrzymanego dofinansowania: 10 000,00 zł.

Działania projektowe były realizowane w okresie od 4.09.2023 do 30.11.2023 r.

W projekt zrealizowane zostały następujące działania:

Wycieczki/wyjazdy:

1.Uczniowie klas I – III wzięli udział w wyprawie do miejscowego PSZOKU.

2.Starsze klasy IV-VIII wzięli udział w wycieczkach do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze
Inne działania:

3 .Powstały prezentacje multimedialne prezentujące określony rodzaj odpadu mająca na celu uświadomienie jakie zagrożenia dla środowiska powodują surowce, które nie są poddawane recyklingowi.

4.Odbyła się Wystawa  „(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy”. Miejscem wystawy była biblioteka szkolna SP w Rutkach-Kossakach.

5.Nakręcony został film – spot informacyjny zagrożeniach związanych z brakiem segregacji śmieci i jednoczesny apel o prawidłową segregację. W ramach działań projektowych dzieci uczęszczający do szkoły pod opieką nauczycieli przygotowały spot. Jest to apel o dbanie o planetę.

To działanie ma na celu zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia planety śmieciami, nieprawidłową ich segregację oraz zainspirować uczestników do poszukiwań skutecznych rozwiązań w walce z problemem; ukazać i wdrożyć przykłady dobrych praktyk proekologicznych w codziennym życiu. Ma to być apel o prawidłowe zachowania w trosce o środowisko. Spot będzie promuje proste, ale skuteczne działania, mające na celu ochronę środowiska, w tym szczególnie ograniczenia produkcji śmieci, odpowiednią ich segregację.

Celem tej produkcji jest uświadomienie, że drobne zmiany naszych codziennych nawyków mogą  mieć ogromny wpływ na poprawę stan naszego środowiska oraz zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest edukacja najmłodszych. Film będzie także apelem do osób dorosłych, którzy niestety mają bardzo złe nawyki, tj. wywożenia śmieci do lasu lub nieprawidłowej segregacji odpadów.

6.Kolejnym działaniem projektu były dwie akcję sprzątania świata, w których udział wzięli  uczniowie szkoły w Rutkach-Kossakach wraz z nauczycielami.

7.Zakuione zostały pomoce dydaktyczne, które będą służyły prawidłowej segregacji śmieci i właściwemu postępowaniu z odpadami, będą to pojemniki/kosze do segregacji śmieci, znajdują się na korytarzach szkolnych, oraz zgniatarka do butelek PET.  

8.Konkurs literacki ,,Wierszyki i rymowanki o segregowaniu odpadów”, polegający na napisaniu wierszyka lub rymowanki na temat segregowania odpadów.