Wyniki badań wody z wodociągu Szlasy-Lipno i Rutki-Kossaki

wpis w: Jakość wody | 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej z:

  • wodociągu Rutki-Kossaki w SUW Rutki-Kossaki
  • wodociągu Szlasy-Lipno w SUW Szlasy-Lipno

stwierdza przydatność wody do spożycia.