Informacja o przydatności wody do spożycia

wpis w: Jakość wody | 0

Wyniki badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu Szlasy Lipno w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 20.09.2022 r. w Szkole Podstawowej w Kołomyi.