Zapytanie ofertowe

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ceny na sprzedaż paliwa płynnego, tj. oleju napędowego