Zaproszenie do współpracy

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rutki!

            Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości, który gromadzi nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rutki. Ponadto właściciel takiej nieruchomości ma obowiązek gromadzić dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za te usługi.