Wyniki badań wody

wpis w: Jakość wody | 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej z

  • wodociągu Szlasy Lipno w ramach nadzoru sanitarnego w Szkole Podstawowej w Kołomyi
  • wodociągu Rutki-Kossaki w ramach nadzoru sanitarnego w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach

stwierdza przydatność wody do spożycia