Informacja o przydatności wody do spożycia

wpis w: Aktualności | 0

Wyniki badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu Rutki-Kossaki w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 18.10.2022 r. w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach.