Wyniki badań wody z wodociągu sieciowego Szlasy-Lipno i Rutki-Kossaki

wpis w: Jakość wody | 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej:

  1. z wodociągu sieciowego Rutki-Kossaki w ramach kontroli wewnętrzenej w dniach 03.11.2021 r. i 24.11.2021 r.
    w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach– stwierdza przydatność wody do spożycia
  2. z wodociągu sieciowego Szlasy-Lipno w ramach kontroli wewnętzenej w dniach 03.11.2021 r. i 24.11.2021 r.
    w Szkole Podstawowej w Kołomyi – stwierdza przydatność wody do spożycia

Wyniki badań do pobrania: