Wyniki badań wody z wodociągu sieciowego Szlasy-Lipno i Rutki-Kossaki

wpis w: Jakość wody | 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej:

  1. z wodociągu sieciowego Rutki-Kossaki w ramach kontroli wewnętzenej 10 czerwca 2021 r.
    w SUW Rutki-Kossaki – stwierdza przydatność wody do spożycia
  2. z wodociągu sieciowego Szlasy-Lipno w ramach kontroli wewnętzenej 10 czerwca 2021 r.
    w SUW Szlasy-Lipno – stwierdza przydatność wody do spożycia

Pliki do pobrania: