Informacja o przydatności wody do spożycia

wpis w: Aktualności | 0

Wyniki badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu Szlasy-Lipno w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 02.11.2022 r. w Szkole Podstawowej w Kołomyi.